Photos
Videos

Explore the Gap är en serie workshops där två generationer arbetar tillsammans för att skapa en kort serie. Workshoparna är inspirerade av den finska konstnären Sanna Hukkanen, som också kommer att leda de första workshops i de fyra länder workshoparna kommer att hållas i: Sverige, Finland, Estland och Danmark.

Det övergripande temat för workshoparna är inkludering och ömsesidig förståelse. Inkludering betyder inkludering av alla människor: alla åldrar, alla etniska grupper, alla minoriteter, alla religioner, alla kön och alla sexuella preferenser etc. Och ömsesidig förståelse i detta sammanhang innebär att vårt mål är att alla deltagare ska förstå, acceptera och erkänna att vi alla är en del av denna globaliserade värld vi lever i.

Projektet stöds av Nordiska Kulturfonden och Nordisk Kulturkontakt och genomförs i samarbete med Antiracistiska Filmdagar i Sverige, Norpas i Finland och den finsk-ugriska filmfestivalen i Estland.

Explore the Gap has received support from:

Contact:
Salaam Film & Dialog
Vermundsgade 38E, 2.sal
2100 København Ø
CVR: 28164297
Tlf: 32 118 188 / 32 118 288
info@salaam.dk
Or you can find contact information for all partners if you go to their part of the website.