Photos
Videos

Antirasistiska filmdagar (ARF) är en partipolitiskt och religiöst oberoende verksamhet som arbetar i huvudsak med film & samtal som ett sätt att motverka rasism och diskriminering samt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Film och samtal är en oslagbar kombination som både väcker empati och förmedlar kunskaper och insikt kring svåra och viktiga frågor. ARF strävar efter att skapa förutsättningar för samarbeten och nätverk kring det antirasistiska arbetet.

Genom att arrangera filmvisningar med föreläsningar, diskussioner eller workshops samt nätverkande och andra kulturella evenemang, vill ARF synliggöra, folkbilda samt väcka debatt kring frågor rörande rasism, diskriminering och demokrati. Vi utgår från en bred definition av rasism som inkluderar homofobi och sexism.

Vi riktar oss i huvudsak till skolor i olika utbildningsnivåer men också till en bred allmänhet.

Explore the Gap has received support from:

Contact:
Salaam Film & Dialog
Vermundsgade 38E, 2.sal
2100 København Ø
CVR: 28164297
Tlf: 32 118 188 / 32 118 288
info@salaam.dk
Or you can find contact information for all partners if you go to their part of the website.